Gradovi in dvorci

Cmurek

Cmurek castle, Trate, Zgornja Velka, Slovenija

Trebnik

Dvorec Trebnik, Grajska ulica, Slovenske Konjice, Slovenija

Stara Loka

Starološki ali Strahlov grad, Stara Loka, Škofja Loka, Slovenija

Ravne (Streiteben)

Grad Ravne, Na Gradu, Ravne na Koroškem, Slovenija

Grad

Grad, Grad, Slovenija

Vurberk

Grad Vurberk, Vurberk, Spodnji Duplek, Slovenija

Ptuj

Grad Ptuj, Na Gradu, Ptuj, Slovenija

Novo Celje

Dvorec Novo Celje, Petrovče, Slovenija

Jelše

Dvorec Jelšingrad, Grajski Log, Šmarje pri Jelšah, Slovenija

Maribor

Grad Maribor, Grajska ulica, Maribor, Slovenija

Betnava

Betnava castle, Streliška cesta, Maribor, Slovenija

Rače

Grajski trg 14, Rače, Slovenija

Štrovsenek

Dvorec Štrovsenek, 3303 Gomilsko, Slovenija

Pukštajn

Grad Puhštajn, Bukovje, Slovenija

Viltuš

Viltuš, Selnica ob Dravi, Slovenija

Ljubljana

Ljubljanski grad, Grajska planota, Ljubljana, Slovenija

Tivoli

Tivolski grad, Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, Pod turnom, Ljubljana, Slovenija

Smlednik

Dvorec Lazarini, Valburga, Smlednik, Slovenija

Boštanj pri Grosupljem

Grad Boštanj, Veliko Mlačevo, Grosuplje, Slovenija

Fala

The Fala Castle, Fala 14, Fala, Slovenija

Slivnica

Grajska cesta 2, Orehova vas, Slovenija

Turjak

Grad Turjak, Turjak, Slovenija

Mokrice

Grad Mokrice, Jesenice na Dolenjskem, Slovenija

Dobrna (Lokovina)

Lokovina 10, Dobrna, Slovenija

Cekinov dvorec (Cekinov grad, Leopoldsruhe, Lambergov dvorec)

Cekinov grad, Celovška cesta, Ljubljana, Slovenija

Gornja Radgona

Grajska cesta 28, Gornja Radgona, Slovenija

Zgornja Polskava

Jurčičeva ulica 6, Zgornja Polskava, Slovenija

Frajštajn (Spodnja Polskava)

Spodnja Polskava 299, Spodnja Polskava, Slovenija

Borl

Dolane 1, Cirkulane, Slovenija

Hompoš (Pohorski dvor)

Pivola 11, Hoče, Slovenija

Ormož

Grajski trg 3, 2270 Ormož, Slovenija

Otočec

Otočec Grad, Otočec, Slovenija

Štanjel

Štanjel, Slovenija

Sevnica

Sevnica, Slovenija

Rajhenburg

Brestanica, Slovenija

Tolmin, Coroninijev dvorec

Tolmin, Slovenija

Soteska

Grad Soteska, Soteska, Straža pri Novem mestu, Slovenija

Vogrsko

Vogrsko, Slovenija

Ribnica

Ribnica, Slovenija

Snežnik

Snežnik Castle, Stari trg pri Ložu, Slovenija

Predjama/Jama

Predjama Castle, Predjama, Slovenija

Ponoviče

Ponoviče, Sava, Slovenija

Lemberg

Lemberg pri Novi Cerkvi, Slovenija

Krumperk

Konjeniški klub Krumperk, Gorjuša, Dob, Slovenija

Črni Potok

Črni potok, Šmartno pri Litiji, Slovenija

Brdo pri Lukovici

Brdo pri Lukovici, Slovenija

Prem

Prem, Slovenija

Planina pri Rakeku – Ravbarjev stolp

Župnija Planina pri Rakeku, Planina, Slovenija

Metlika

Metlika, Metlika, Slovenija

Žužemberk

Žužemberski grad, Žužemberk, Slovenija

Tuštanj

Tuštanj Castle, Zgornji Tuštanj, Moravče, Slovenija

Pišece

Pišece 1, Pišece, Slovenija

Jablje

Unnamed Road, 1234 Mengeš, Slovenija

Šrajbarski turn

Unnamed Road, 8270 Krško, Slovenija

Bizeljsko

Grad Bizeljsko, Bizeljska vas, Bizeljsko, Slovenija

Hrastovec

Zamarkova 20b, 2230 Lenart v Slov. goricah, Slovenija

Card image cap

Podravska

Betnava


Novoveški dvorec Betnava je nasledil srednjeveški dvor, ki je v srednjeveških pisnih virih prvič omenjen leta 1313 kot dvor Rudolfa, mariborskega meščana in nekdanjega deželnega pisarja pri Bregu pri Mariboru. Po ljudskem izročilu naj bi bilo v bližini dvorca pogreznjeno »belo« oziroma »staro« mesto. Tako starejši zapisi kot nekateri ostanki in novejše raziskave kažejo, da je Betnava v resnici pomembno arheološko najdišče. Verjetno se je od antič
Card image cap

Posavska

Bizeljsko


Grad Bizeljsko ima značilno podobo renesančnega gradu z okroglima vogalnima stolpoma s poševnima pritličjema. Arkadni hodnik in tri sobe v prvem nadstropju ter notranjščina kapele krasijo štukature iz  druge četrtine 18. stoletja
Card image cap

Podravska

Borl


Grad Borl je zagotovo najpomembnejši objekt kulturne dediščine na širšem območju Haloz. S svojo strateško lego na strmem skalnem pomolu nad starodavnim prehodom čez reko Dravo je igral pomembno vlogo (vsaj) že od 11. stoletja. S tem ni zgolj eden najstarejših dokumentiranih gradov na našem ozemlju, ampak tudi eden redkih, katerega nastanek sega na Ogrsko.
Card image cap

Osrednjeslovenska

Boštanj pri Grosupljem


Leta 1549 je avstrijski nadvojvoda Ferdinand I. kranjskemu deželnemu glavarju Jakobu baronu Lambergu odobril gradnjo dvorca in pristave, ki ju je slednji poimenoval Weissenstein. Okoli leta 1765 so grofje Ursini Blagaj vhodni trakt temeljito barokizirali
Card image cap

Gorenjska

Brdo pri Lukovici


Dvorec Brdo stoji na nizki vzpetini, na severni strani naslanjeni na hrib, v neposredni bližini je župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja z obzidanim pokopališčem (tu je tudi grob pisatelja Janka Kersnika) iz 18. stoletja okoli nje ter župnišče. Stavba je bila prvotno zasnovana kot trdnjavski grad italijanskega tipa.
Card image cap

Osrednjeslovenska

Cekinov dvorec (Cekinov grad, Leopoldsruhe, Lambergov dvorec)


Na mestu Cekinovega dvorca je v 17. stoletju stal manjši zidani dvor, katerega lastniki so bili v prvi polovici 18. stoletja premožnejši meščani. Grof Leopold Karl Lamberg (1710–1772) je posest kupil leta 1752 in na njej začel graditi reprezentativen primestni dvorec.
Card image cap

Podravska

Cmurek


Grad je nastal pred sredino 12. stoletja in najverjetneje ga je dal zgraditi visokosvobodni plemič Burkhard s Cmureka, ki je omenjen v ohranjenih srednjeveških listinah. Grad so zgradili kot središče velikega svobodnega oziroma alodialnega zemljiškega gospostva in kot glavno utrdbo ob reki Muri na meji z madžarskim kraljestvom. V srednjeveških dokumentih je
Card image cap

Posavska

Črni Potok


Dvorec Črni potok (z naslovom Črni potok 1) v istoimenskem naselju blizu Šmartnega pri Litiji stoji na vzpetini ob potoku, po katerem je tudi dobil ime. Kolikor je znano, je prvič omenjen leta 1578. Leta 1672 je dvorec kupil Janez Vajkard Valvasor. Ko so se stroški, povezani s tiskanjem njegove Slave, večali, je bil prisiljen leta 1689 Črni potok prodati. Dvorec je kupila Ana Maksimilijana baronica Moscon.
Card image cap

Savinjsko-šaleška

Dobrna (Lokovina)


Dvorec v Dobrni je dal leta 1774 zgraditi Franc Ksaver Avguštin baron Dienersperg (1742–1814), ki je potreboval nov dom, ko je bil dve leti poprej primoran zapustiti dotrajan srednjeveški grad. Dvorec stoji na vzpetini v dolini pod gričem Lokovina, na katerem je stal njegov srednjeveški predhodnik, po katerem je podedoval ime Neuhaus.
Card image cap

Podravska

Fala


Prvotno območje z gradom na desnem dravskem bregu je ime dobilo po brzicah (nem. Wasserfall, lat. vallis). Grad je bil zgrajen do zgodnjega 13. stoletja, a je bil že leta 1407 uničen. Kdaj je bil kot sedež gospostva zgrajen dvorec, zaenkrat ni točno znano. Vsekakor se je to zgodilo pred imenjsko cenitvijo leta 1542. Izvorna stavbna substanca je iz 16. in 17. stoletja, večje prezidave so iz 19. stoletja.
Card image cap

Podravska

Frajštajn (Spodnja Polskava)


Dvorec Frajštajn (Freistein, Freyenstein) stoji na robu vasi Sele pri Spodnji Polskavi, na ravnini severovzhodno od Slovenske Bistrice. Je ena najkvalitetnejših popolnoma ohranjenih renesančnih arhitektur pri nas in delo italijanskega mojstra. Okoli leta 1570 ga je dal na mestu požganega Rosenbergovega dvor(c)a zgraditi plemič Janez Regall iz Rač.
Card image cap

Podravska

Gornja Radgona


Radgona je predstavljala eno glavnih štajerskih obrambnih točk proti kraljevini Ogrski. Na začetku 12. stoletja je bila v posesti grofov Spanheimov, leta  1147 pa je prešla na Otokarje. Prvotna utrdba je bila zgrajena kmalu po letu 1147, vsekakor pa do leta 1182, ko je že nosila osebno ime graditelja, nekega Ratigoja ali Richerja/Racherja (nemško ime utrdbe je bilo Richersburg, v latinski listini pa se omenja kot Rachersburch).
Card image cap

Pomurska

Grad


Grad v naselju Grad (do leta 1952 imenovanem Gornja Lendava) v severozahodnem delu Prekmurja, na Goričkem, je v arhivskih virih prvič izrpričan leta 1214 (predicti castri Lyndua et suarum pertinentuarum). Srednjeveški grad, ki sodi med najstarejše arhitekturne spomenike na območju današnjega Prekmurja, stoji na oblem bazaltnem hribu. Grajska stavba nepravilnega tlorisa je bila prvotno na južni strani najverjetneje utrjena s stolpi.
Card image cap

Podravska

Hompoš (Pohorski dvor)


Severovzhodne obronke Pohorja obvladuje grad, ki je eden najstarejših na ozemlju današnje Slovenije in je tesno povezan z začetki srednjeveškega Maribora. Med 11. in 21. stoletjem je bil večkrat predelan in povečan, med letoma 2007 in 2008 pa je bil temeljito prenovljen. Prenova je razkrila številne zanimive podrobnosti iz njegove gradbene zgodovine.
Card image cap

Podravska

Hrastovec


Osrednja rezidenca hrastovške veje grofov Herberstein na Spodnjem Štajerskem
Card image cap

Gorenjska

Jablje


Grad leži ob vznožju Rašice v bližini vasi Loka pri Mengšu na zahodnem rodu Mengeškega polja. Pozidan je na skalni pečini na kraškem terenu. Posebnost lokacije je kraška jama pod gradom in ponikajoči potok Šumberk, ki teče skoznjo, kar pomeni, da je imel grad svoje lastno vodno zajetje z vodnjakom na notranjem dvorišču. Stavba, ki je danes sodoben poslovni objekt, je bila celovito prenovljena v letih 2000‒2004 in predstavlja primer rezidenčne arh
Card image cap

Savinjska

Jelše


V zgodovinskih in umetnostnozgodovinskih obravnavah so se avtorji večinoma opirali na podatek, da je gospostvo Jelše leta 1666 dobil v fevd Sigmund Ludvik Gaisruck, vendar so Gaisrucki Jelše pridobili najpozneje leta 1635, saj je v seznamu gradov v celjskem okrožju, ki so jih aprila in maja uporni kmetje izropali, poškodovali in požgali, naveden tudi grad Jelše, ki je bil v posesti neimenovanega gospoda Gaisrucka, verjetno Janeza Jurija iz štajer
Card image cap

Osrednjeslovenska

Krumperk


S polji in gozdovi obdan grad Krumperk v vasi Gorjuša pri Domžalah stoji pod vzpetino Tabor, južno od kapniške Železne jame in v neposredni bližini štajerske avtoceste. Sedanji dvorec je dal zgraditi najverjetneje Valvasorjev ded Kozma pl. Rauber (ok. 1525, †1582). Gre za ravninski dvorec italijanskega renesančnega tipa, ki je kombinacija utrdbe in dvorca. Sklenjene stanovanjske trakte obstopajo enako visoki vogalni stolpi kvadratnega tlorisa, zu
Card image cap

Savinjska

Lemberg


Srednjeveški grad Lemberg je v pisnih virih prvič omenjen leta 1213, leta 1452 so ga razdejali Celjski grofje. Med zgodnjim 16. stoletjem in predzadnjim desetletjem istega stoletja so postopoma novega gradili Krištof, njegov sin Moric in vnuk Viktor iz plemiške rodbine Welzer. Poleg tega, da je bil grad del protiosmanskega obrambnega sistema in simbol renesančnega plemstva, je bil povezan tudi z začetki zdraviliškega turizma na Dobrni v drugi pol
Card image cap

Osrednjeslovenska

Ljubljana


Ljubljanski grad stoji na hribu ob Ljubljanici in dominira mestni veduti. Grajski hrib je bil poseljen že v mlajše kamene dobe naprej, njegovo antično poselitev pa dokazujejo arheološke najdbe (npr. votivne figure). Prvotni leseni grad je na hribu najverjetneje stal že v 11. stoletju, najstarejša pisna omemba gradu je v listini datirani v čas med letoma 1112 in 1125, ki izpričuje, da je pokojni odvetnik Rudolf oglejskim kanonikom podaril 20 kmeti
Card image cap

Podravska

Maribor


Mestni grad, ki ga je dal leta 1478 pozidati cesar Friderik III., je bil po letu 1497 dolgo v zakupu in zastavi. Spomladi 1590 je grad za 40.000 fl. prišel v posest dvornega kanclerja Schranza pl. Schranzenegga, ki mu je sledila vdova Marjeta. Od leta 1575 so grad imeli v zakupu plemiči iz rodbine Khisl, ki so leta 1590 postali baroni, 1623 pa grofje. Leta 1620 pa je Janez Jakob grof Khisl plačal 80 000 fl. in 55.000 fl. zakupnega dolga ter tako
Card image cap

Dolenjska

Metlika


Metliški grad (naslov Trg svobode 4) je značilen primer raščene arhitekture in mestnega gradu. Stoji v starem delu mesta na najvišji točki pomola med potokom Obrh in nekdanjo strugo potoka Bojica in se z nepravilno tlorisno zasnovo prilagaja terenu.
Card image cap

Dolenjska

Mokrice


Od prve četrtine 18. stoletja je bil tako grad v rokah rodbine Auersperg, ki je na njem gospodovala do konca 19. oziroma začetka 20. stoletja. Pomemben del grajskega areala je bil angleški park, v katerem so grofje Auerspergi nasadili številne eksotične drevesne vrste, uredili so ribnike in postavili ermitaž.
Card image cap

Savinjska

Novo Celje


Na mestu sedanjega dvorca Novo Celje je stal pet krat štiriosni dvonadstropni dvorec Plumberk, ki ga je dal okrog leta 1580 zgraditi Sigmund Schrattenbach (1548–1588). Glavno pročelje je bilo obrnjeno proti severu, v smeri glavne ceste med Dunajem in Trstom, na jugu je bilo obzidano dvorišče z gospodarsko stavbo, na zahodu pa ograjen vrt. Nadaljnji stavbni razvoj je slabo dokumentiran, saj sta Vischerjevi upodobitvi na zemljevidu Štajerske in v t
Card image cap

Podravska

Ormož


Ormoški grad je dal pozidati Friderik Ptujski. Po svojem lastniku je dobil ime Friedau, ime, ki ga je pozneje prevzelo tudi mesto. Po izumrtju Ptujskih se je zvrstilo več plemiških lastnikov. Po drugi svetovni vojni je bil grad podržavljen, od konca 20. stoletja se je začela njegova temeljita obnova. Ormoški grad danes spada pod okrilje Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož..
Card image cap

Dolenjska

Otočec


Otočec spada v skupino t. i. raščenih arhitektur in je edini otoški grad na Slovenskem. Do stavbe vodita z obeh strani reke lesena, nekoč dvižna mostova. Grad je zavarovan z obzidjem in obdan z angleškim parkom.
Card image cap

Dolenjska

Pišece


Grad je dala postaviti salzburška nadškofija. Njihovi ministeriali gospodje Pišečki se omenjajo pred letom 1268, prva pisna omemba gradu pa je iz leta 1329. Pozneje so na gradu gospodarili salzburški oskrbniki in zakupniki, dokler ga 1595 ni kupil Inocenc pl. Moscon v dedno last. Rodbina Moscon je imela grad v lasti do leta 1938. Do leta 1998 so bila v njem stanovanja. Sedaj je grad prazen, za njegovo vzdrževanje skrbi država kot lastnica.
Card image cap

Notranjska

Planina pri Rakeku – Ravbarjev stolp


Mali grad v Kačji vasi pri Planini, im. tudi Ravbarjev stolp, stoji na vzpetini v bližini vhoda v Planinsko jamo nad vhodnim delom zatrepne doline reke Unice.
Card image cap

Posavska

Ponoviče


Dvorec Ponoviče (z naslovom Ponoviče 11) stoji na hribu nad levim bregom Save vzhodno od Litije. Na njegovem mestu naj bi prvotno stal grad (om. 1320), ki je varoval tedanjo savsko vodno pot. Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske (1689) zapiše, da je dvorec dobil ime po tem, ko so sredi 16. stoletja staro stavbo temeljito prezidali; nova da je dobro grajena, kapela v dvorcu pa da je prav prikupna.
Card image cap

Primorska

Predjama/Jama


Grad Jama stoji v skalni steni nad ponorom na robu vasi Predjama v občini Postojna. Pod gradom je štiri nadstropja obsegajoča jama Jama, druga najdaljša v Sloveniji. Velja za edini v celoti ohranjen jamski grad v Evropi. V grobem bi lahko rekli, da je sestavljen iz srednjeveškega palacija z romanskim pritličjem in renesančnega vhodnega stolpa.
Card image cap

Notranjska

Prem


Grad pred istoimensko vasjo v Brkinih dominira nad razglednimi vzpetinami nad okljukom reke Reke, ki ga obdaja in varuje s treh strani. Njegov obstoj sega na konec 12. stoletja, ko so ga zgradili oglejski patriarhi. Šlo je za obodni grad, sestavljen iz preprostega romanskega palacija z notranjim dvoriščem nepravilne oblike in obdanim z obzidjem. Najstarejše ostaline danes kaže vzhodni trakt.
Card image cap

Podravska

Ptuj


Ptujski grad je dal zgraditi salzburški nadškof Konrad I. Abensberški kot utrdbo in obrambno postojanko na vzhodni meji svojih posesti. Pozidati ga je dal takoj po sklenitvi miru z Ogrsko leta 1131, vendar na ruševinah predhodnega gradu, od katerega se je do danes delno ohranil zahodni stolp, ki je verjetno iz 11. stoletja. Konradov grad je obsegal bergfrid, soroden tistemu v prav tako salzburških Brežah na Koroškem, in palacij na vrhu grajskega
Card image cap

Koroška

Pukštajn


Zgodovina gradu in gospostva Pukštajn (nem. Puchenstein) v vasici Bukovje pri Dravogradu sega v zgodnje dvanajsto stoletje. Posest, na kateri stoji dvorec, je bila med letoma 1122 do 1269 v lasti Spanheimov. Ob južnem bregu Drave, v bližini sedanje slovensko-avstrijske meje, pa je na vzpetini nad reko že najpozneje v zgodnjem 13. stoletju stal grad Andeških-Meranskih, pozneje v lasti oglejskega patriarhata.
Card image cap

Podravska

Rače


Grad Rače je značilen primer nekdanjega ravninskega »otoškega« ali vodnega gradu, ki je bil dodatno zavarovan z visokim okopom. Po dolgoletnem zanemarjanju je novoustanovljena Občina Rače-Fram grajsko stavbo v središču istoimenskega naselja med letoma 1995 in 2015 temeljito obnovila.
Card image cap

Posavska

Rajhenburg


Grad Rajhenburg v občini Krško stoji na razglednem skalnem pomolu nad današnjim naseljem Brestanica nad izlivom potoka Brestanica v reko Savo. Gre za enega najpomembnejših grajskih spomenikov srednjeveške kulture na Slovenskem. Sestavni del grajskega kompleksa je bil tudi dvorec Turn (Spodnji grad) ob sotočju obeh imenovanih voda.
Card image cap

Koroška

Ravne (Streiteben)


Predhodnik dvorca Streiteben je bil stolpasti dvor, ki se omenja že v 14. stoletju. Ime Streiteben naj bi izviralo iz skovanke med družinskim imenom Herbenstreit in ledinskim imenom, torej Grad Ravne na ledini Rožanc an der Eben. Urbarji tega ne potrjujejo. Šele leta 1571 je  zvezi s posestjo izpričan Feliks Rainperg, vendar iz zapisa v urbarju ni jasno, ali je bil lastnik dvorca ali zgolj upravitelj.
Card image cap

Dolenjska

Ribnica


Ribniški grad (z naslovom Galusovo nabrežje 1) oz. kar je od njega ostalo stoji na desnem bregu reke Bistrice med cesto na Ugar in Grajsko potjo. Do njega vodi kamnit dvoločen most. Med trgom in Veliko mlako (danes park) vodi čez reko štiriločen (nekoč petločen) t. i. Francoski most iz ok. 1810. Ime tako trga kot gospostva Ribnica (Ribenza) po Valvasorju izhaja od z ribami bogatih voda. Pred uničenjem, ki je grajski kompleks doletelo med 2. sveto
Card image cap

Posavska

Sevnica


Sevniški grad nad reko Savo stoji na hribu severno od starega trškega jedra Sevnice. Grad je del večjega kompleksa, ki vključuje še park, vinograd, t. i. Vrtnarjeva vila, paviljon, Čebelarski dom (nekdaj konjušnica) in t. i. Lutrovska klet v pobočju hriba.
Card image cap

Podravska

Slivnica


Dvorec Slivnica sodi med najpomembnejše grajske arhitekture obdobja historizma na Slovenskem. Leži vzhodno pod Pohorjem na severozahodnem robu naselja Čreta v okviru občine Hoče-Slivnica.
Card image cap

Gorenjska

Smlednik


Za njegovo sedanjo podobo je najpomembnejše obdobje, ko je bil lastnik smledniškega gospostva Franc Jožef baron Smledniški (lastnik 1762–1795), ki je dvorec temeljito povečal, tako da je dal osrednjemu traktu dozidati dve, z rizalitnim stolpičem zaključeni krili., dvorec pomemben zlasti zaradi poslikav v prvem nadstropju osrednjega trakta, med katerimi posebno mesto zavzema poslikava svečane dvorane, delo švabskega slikarja Eustachiusa Gabriela.
Card image cap

Notranjska

Snežnik


Dvorec (grad) Snežnik stoji jugozahodno od naselja Kozarišče v občini Loška Dolina na pomembnem strateškem mestu ob stari povezavi z morjem, Istro in Italijo, blizu nekdanje rimske postojanke. V doslej znanih zgodovinskih virih se Snežnik prvič omenja leta 1269 v imenu Majnharda Snežniškega, ki je bil ministerial oglejskega patriarha. Ime naj bi po Valvasorjevi Slavi dobil po istoimenski gori v bližini. Dvorec, park in vodni izvir so danes zavaro
Card image cap

Dolenjska

Soteska


Dvorec Soteska (oz. njegove razvaline) v občini Dolenjske Toplice stoji v istoimenski vasi na levem bregu Krke, ob križišču cest za Novo mesto, Žužemberk in Dolenjske Toplice. Iz Valvasorjeve hvale vemo, da je dvorec sodil med najpomembnejše na Kranjskem in je predstavljal enega najkvalitetnejših primerov renesančne grajske arhitekture na Slovenskem. V 17. stoletju so bile ob njem urejene vrtne površine v renesančni maniri. V osi baročnega parka
Card image cap

Posavska

Šrajbarski turn


Grad s pripadajočimi parkovnimi in gospodarskimi površinami leži v pobočjih Krškega gričevja severno od Leskovca pri Krškem. Območje, ki je danes razglašeno za spomenik državnega pomena, obsega grajsko stavbo, pristavi, nekdanji park in parkovno zaledje z mavzolejem rodbine Auersperg. Grad predstavlja enega najpomembnejših spomenikov renesančne grajske arhitekture na Slovenskem in širše.
Card image cap

Goriška

Štanjel


Nekoč močno utrjeni Štanjel je tipično, pod vrh griča stisnjeno kraško naselje. Dominirata mu dvorec tik ob zahodnem obzidju ter župnijska cerkev sv. Danijela s prepoznavno limonasto streho. Zaradi neločljive povezanosti s podobo celotne naselbine ima dvorec Štanjel v okviru slovenske grajske dediščine poseben pomen.
Card image cap

Gorenjska

Stara Loka


Dvor freisinškega škofa v Loki – »curtis sua Lonca« se prvič omenja leta 1074. Ena zgodnejših omemb Stare Loke datira v čas Viljema de Altenlak, leta 1286. Fevdna knjiga omenja leta 1392 v Stari Loki dva cela in en polovični dvorec. Enega od obeh celih dvorcev smemo iskati na mestu starološke graščine. Z gotovostjo lahko štejemo za prvega starološkega graščaka Baltazarja pl. Siegersdorfa, ki mu je fevd leta 1521 podelil freisinški škof Filip. Po
Card image cap

Savinjska

Štrovsenek


Na lokaciji, kjer stoji današnji dvorec, na naravni terasi severno od Gomilskega, se je nekoč nahajal lovski dvorec celjskih grofov, ki je bil že takrat v deželnoknežji lasti. Leta 1467 se prvič omenja kot lovski dvorec, Jägerhof zu St. Mathes vnder Sanneg. Po lastniku Jakobu Straussu, ki ga je posedoval v obdobju 1578–1590, je dobil ime Straussenhof.
Card image cap

Osrednjeslovenska

Tivoli


Leta 1852 je lastnik baročnega dvorca, ki so ga kot primestno rezidenco za oddih zgradili ljubljanski jezuiti, postal feldmaršalu Josef grofu Radetzky. Ta je ga je prenovil in uredil okolico, zaradi česar mu je mesto podelilo naziv častnega meščana.
Card image cap

Primorska

Tolmin, Coroninijev dvorec


Kompleks je začel nastajati v 1. polovici 17. stoletja na severozahodnem robu strnjenega naselja. Danes se nahaja v središču mesta, na jugozahodni strani Mestnega trga. Leta 1651 je Peter Anton grof Coronini (1677 †) kot pooblaščenec svojih bratov Janeza Pompeja in Janeza Baptista ter v lastnem imenu od baronov Breunerjev kupil gospostvo in glavarstvo tolminsko, starodavni grad Kozlov rob na kopasti vzpetini pa je bil zaradi potresnih poškodb (13
Card image cap

Savinjska

Trebnik


Dvorec Trebnik (nem. Triebenegg) stoji tik pod vznožjem konjiškega hriba, na katerem dominirajo ruševine starega konjiškega gradu, in nad župnijsko cerkvijo sv. Jurija. Do njega vodita dve poti: kamnita steza ob potoku do južnega dela kompleksa in cesta do pristave ob dvorcu. Na mestu sedanjega dvorca je prvotno stal dvor, ki je dobil ime po iztrebljenem gozdu. Ime Trebnik se v virih omenja že leta 1308, vendar ni povsem jasno, ali za poimenovanj
Card image cap

Osrednjeslovenska

Turjak


Prvi in do konca druge svetovne vojne edini lastniki gradu Turjak so bili Auerspergi, znani tudi kot Turjaški. Pomembna prelomnica v razvoju gradu in rodbine je leto 1630, ko so bili Auerspergi na Kranjskem povzdignjeni v grofovski stan. V skladu z novim statusom prezidali svoje bivališče in mu dali današnjo obliko.
Card image cap

Osrednjeslovenska

Tuštanj


Dvorec Tuštanj (z naslovom Zgornji Tuštanj 1) stoji na položnem griču jugozahodno od Moravč. Ime je dobil po nemški besedi za kamnino lehnjak (tuf), ki ga je v okolici veliko.
Card image cap

Podravska

Viltuš


Dvorec Viltuš (Wildhaus) je naslednik srednjeveškega gradu, ki naj bi bil v začetku 17. stoletja opuščen. Viltuško gospostvo je bilo do leta 1555 v lasti Turjaških, nato pa baronov Székelyjev, ki so ga leta 1588 skupaj z gospostvom Betnava prodali baronom Herbersteinom. Istega leta je bil spisan tudi urbar, ki na nižinski in obcestni lokaciji že omenja novo grajsko stavbo.
Card image cap

Goriška

Vogrsko


Dvorec Vogrsko (z naslovom Vogrsko 46), po rodbini Bosizio (Božič) von Thurnegg imenovan tudi Božičev dvorec ali Bosizijeva vila v Vipavski dolini, stoji ob vznožju pobočja Stare Gore na robu istoimenske vasi. Podkvasto zasnovan tloris treh traktov, oblikovan kot tipična beneška vila s prizidki, je nepravilen in je posledica dejstva, da je baročni dvorec nastal na temeljih starejše renesančne pristave iz 1. četrtine 16. stoletja. Dvorišče pred nj
Card image cap

Podravska

Vurberk


Gospostvo Vurberg je bilo srednjem veku v lasti salzburške nadškofije, ki ga je podeljevala v fevd. Bilo je eno od največjih štajerskih gospostev s pomembno strateško lego. V 12. stoletju so ga imeli v fevdu gospodje Humberški (nem. Hollenburg) iz koroške rodbine, ki je najpozneje od leta 1204 nosila v grbu zmaja (nem. Lind/Wurm, od tod Wurmberg), pozneje imenovanega vurberški zmaj.
Card image cap

Podravska

Zgornja Polskava


Zgornjepolskavski dvorec štejemo med najlepše baročne stavbe na Slovenskem. Odlikuje ga zelo kvalitetno izdelana štukatura na bogato členjeni fasadi. Načrte za baročno prenovo dvorca, ki je potekala med letoma 1744 in 1756, je narisal tedaj najvidnejši spodnještajerski poznobaročni arhitekt Jožef Hoffer.
Card image cap

Dolenjska

Žužemberk


V osnovi še romanski grad stoji na strmi pečini nad reko Krko na robu naselja Žužemberk v Suhi krajini in s svojo silhueto še danes obvladuje pomembno prometno križišče.

Plemiška dediščina na Slovenskem

Projekt je podprla

Partnerji