Kolofon

Portal Plemiška dediščina na Slovenskem je bil vzpostavljen kot del temeljnega raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije (J6-1810, 1. 7. 2019–30. 6. 2023). Dopolnjujemo ga v okviru raziskovalnega programa Umetnost na stičišču kultur (P6-0061).

Spletna stran projekta na portal vodilne RO: https://uifs.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/umetnost-v-casu-zatona-plemstva-transformacije-translokacije-reinterpretacije

Spletna stran projekta na bazi SICRIS: https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17882

Sodelujoče raziskovalne organizacije: ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta; Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta; Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru.

Fotografije: © ZRC SAZU (Andrej Furlan, Jure Donša), © Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož (Boris Farič), avtorji besedil.  

360-stopinjski posnetki: Nejc Bernik, Jure Donša

Financer: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije

Avtorji besedil: Jure Donša, Matjaž Grahornik, Simona Kermavnar, Renata Komić Marn, Tina Košak, Miha Preinfalk, Igor Sapač, Polona Vidmar

Avtorji tekstov – študentke druge stopnje umetnostne zgodovine FF UM: Pia Žula, Sara Nuša Golob Grabnar, Rebeka Tašič

Arhitekturni izrisi in 3D vizualizacije: Igor Sapač, študentje FGPA

Zasnova spletne strani: Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Plemiška dediščina na Slovenskem

Projekt je podprla

Partnerji