Predavanje: Narodni muzej in nakupi za muzejsko zbirko na dražbi grajske opreme grofa Szapáryja v Murski Soboti

Vabljeni na predavanje dr. Renate Komić Marn o nakupih Narodnega muzeja na dražbi grajske opreme v Murski Soboti v letih 1930 in 1931, ki bo potekalo v četrtek 12. januarja 2023 ob 10.00 uri v Mestnem muzeju Ljubljana.

V gradu Murska Sobota na skrajnem vzhodu Dravske banovine v Kraljevini Jugoslaviji so takrat razprodajali premično premoženje madžarskega državljana in veleposestnika grofa Ladislava Szapáryja, lastnika murskosoboškega gradu. Analiza dražbenega zapisnika, cenilnega kataloga in drugega z razprodajo povezanega arhivskega gradiva prinaša dragocene podatke o grofovi zbirki in postavlja izhodišča za ugotavljanje poznejše usode in pogosto tudi sedanjega hranišča prodanih predmetov. Tako je bilo mogoče sestaviti popoln seznam predmetov iz Szapáryjevega gradu, ki jih je na dražbi leta 1930 nakupil Josip Mal, ravnatelj Narodnega muzeja v Ljubljani, in jih natančneje predstaviti. Čeprav se je Mal precej prenaglil pri kupovanju in dokaj negospodarno porabil sredstva, ki jih je imel na razpolago, pa je bil njegov izbor predmetov premišljen, daljnosežen in utemeljen, saj gre večinoma za izjemne umetnine.

Dr. Renata Komić Marn je znanstvena sodelavka na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta ZRC SAZU v Ljubljani. Diplomirala je iz francoščine in umetnostne zgodovine na Univerzi v Ljubljani, kjer je tudi doktorirala iz umetnostne zgodovine z disertacijo o zbirki slik in umetnoobrtnih predmetov Edvarda in Karla Strahla v Stari Loki (2016). Raziskuje provenienco umetnin, portretno slikarstvo in zbirateljske prakse 19. in prve polovice 20. stoletja s poudarkom na umetnostnem trgu, naročništvu in družbenopolitičnih spremembah, ki so vplivale na podobo in usodo zasebnih in javnih umetnostnih zbirk. Za svoje študijske in raziskovalne dosežke je prejela več nagrad. Je glavna urednica revije Umetnostna kronika in članica uredniškega odbora revije Acta historiae artis Slovenica.

Predavanje je rezultat temeljnega raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva, Transformacije, translokacije in reiinterpretacije (J6-1810).

O PORTALU

Plemiška dediščina na Slovenskem

Na portalu Plemiška dediščina na Slovenskem so predstavljeni izbrani rezultati raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije (ARRS, J6-1810).

Plemiška dediščina na Slovenskem

Projekt je podprla

Partnerji