Predavanje: Narodni muzej in nakupi za muzejsko zbirko na dražbi grajske opreme grofa Szapáryja v Murski Soboti

Vabljeni na predavanje dr. Renate Komić Marn: Narodni muzej in nakupi za muzejsko zbirko na dražbi grajske opreme grofa Szapáryja v Murski Soboti, ki bo v četrtek 12. januarja ob 10.00 uri.
V letih 1930 in 1931 je v gradu Murska Sobota na skrajnem vzhodu Dravske banovine v Kraljevini Jugoslaviji potekala javna dražba. Razprodajali so premično premoženje madžarskega državljana in veleposestnika grofa Ladislava Szapáryja, lastnika murskosoboškega gradu. Analiza dražbenega zapisnika, cenilnega kataloga in drugega z razprodajo povezanega arhivskega gradiva prinaša dragocene podatke o grofovi zbirki in postavlja izhodišča za ugotavljanje poznejše usode in pogosto tudi sedanjega hranišča prodanih predmetov. Tako je bilo mogoče sestaviti popoln se-znam predmetov iz Szapáryjevega gradu, ki  jih je na dražbi leta 1930 nakupil Josip Mal, ravnatelj Narodnega muzeja v Ljubljani, in  jih natančneje predstaviti. Čeprav se je Mal  precej prenaglil pri kupovanju in dokaj negospodarno porabil sredstva, ki jih je imel na razpolago, pa je bil njegov izbor predmetov premišljen, daljnosežen in utemeljen, saj gre večinoma za izjemne umetnine.

O PORTALU

Plemiška dediščina na Slovenskem

Na portalu Plemiška dediščina na Slovenskem so predstavljeni izbrani rezultati raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije (ARRS, J6-1810).

Plemiška dediščina na Slovenskem

Projekt je podprla

Partnerji