Predavanje: Grad Orehek in njegov pomen

V okviru raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije smo pričeli s serijo predavanj Umetnostna dediščina plemstva: včeraj – danes – jutri.

Vljudno vabimo na predavanje izr. prof. dr. Igorja Sapača o gradu Orehek pri Postojni, ki bo 24. oktobra 2019 ob 18.00 v prostorih Športno kulturnega društva Orehek.

Predavanje bo osvetlilo arhitekturnozgodovinski razvoj gradu Orehek pri Postojni ter predstavilo njegov stavbni in družbenozgodovinski pomen v okviru regije in širše, izpostavljena pa bo tudi spomeniškovarstvena problematika.

Arhitekt in umetnostni zgodovinar dr. Igor Sapač je vodilni slovenski kastelolog in profesor zgodovine arhitekture in umetnosti na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih monografij o slovenskih gradovih, med drugim osmih knjig iz serije Grajske stavbe na Slovenskem.

Predavanje je rezultat raziskav plemiške dediščine v okviru temeljnega raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva. Transformacije, translokacije in reinterpretacije (J6-1810),
ki ga financira Agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije iz državnega proračuna.

O PORTALU

Plemiška dediščina na Slovenskem

Na portalu Plemiška dediščina na Slovenskem so predstavljeni izbrani rezultati raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije (ARRS, J6-1810).

Plemiška dediščina na Slovenskem

Projekt je podprla

Partnerji