Otvoritev razstave: Zgodbe iz grajskih soban: preobrazbe, prenosi in nove namembnosti opreme gradov v vzhodni Sloveniji.

Vljudno vabljeni na otvoritev razstave »Zgodbe iz grajskih soban: preobrazbe, prenosi in nove namembnosti opreme gradov v vzhodni Sloveniji«, ki bo 23. junija 2021, ob 12.00 v Amfiteatru Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Razstavo so pod mentorstvom doc. dr. Tine Košak in izr. prof. dr. Polone Vidmar pripravili študenti 2. letnika 1. stopnje študijskega programa Umetnostna zgodovina, 1. letnika 2. stopnje študijskih programov Umetnostna zgodovina, Zgodovina in Medkulturna germanistika in 3. stopnje programa Umetnostna zgodovina Filozofske fakultete Univerze v Mariboru pri predmetih Izbrana poglavja iz umetnosti zgodnjega novega veka in Umetnost na Štajerskem v evropskem kontekstu (študijsko leto 2020/2021) ter sodelavci Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU, člani Oddelka za umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru in sodelavki Pokrajinskega muzeja Maribor.
Avtorji predstavljajo predmete iz gradov vzhodne Slovenije in tematizirajo vprašanja njihove provenience, prenosov in usode v različnih zgodovinskih obdobjih, zlasti pa v času po razpadu Habsburške monarhije.

Razstavo bodo predstavili vodja projekta doc. dr. Tina Košak, soavtor razstave in študent prvega letnika druge stopnje programa Umetnostna zgodovina Jure Donša in predstojnica Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru izr. prof. dr. Polona Vidmar, odprl pa dekan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru red. prof. dr. Darko Friš.

Razstava je rezultat temeljnega raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva. Transformacije, translokacije in reinterpretacije (J6-1810), ki ga iz državnega proračuna financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

O PORTALU

Plemiška dediščina na Slovenskem

Na portalu Plemiška dediščina na Slovenskem so predstavljeni izbrani rezultati raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije (ARRS, J6-1810).

Plemiška dediščina na Slovenskem

Projekt je podprla

Partnerji