Predavanje: Ostanki veličastnosti: portretne galerije Auerspergov na treh slovenskih gradovih

Vljudno vabljeni na predavanje dr. Renate Komić Marn »Ostanki veličastnosti: portretne galerije Auerspergov na treh slovenskih gradovih«, ki bo v četrtek 7. januarja 2020 ob 18.00. Predavanje bo potekalo preko aplikacije Zoom. Povezavo na dogodek boste prejeli po registraciji na uifs@zrc-sazu.si.

Najznamenitejša plemiška rodbina na Kranjskem je z zgodovinskega in genealoškega vidika zelo dobro preučena, naročniška in zbirateljska dejavnost njenih članov pa je bila doslej deležna manj pozornosti. V predavanju bodo predstavljene zbirke portretov članov rodbine Auersperg, ki so jih nekdaj hranili na gradovih Turjak, Gornja Radgona in Križ. Portretne galerije na teh gradovih poleg prvotnih lastnikov povezuje tudi dejstvo, da se niso ohranile. Na podlagi primerjalne analize arhivskih, slikovnih in drugih virov je mogoče določiti ali predlagati identifikacijo portretirancev, preliminarni rezultati raziskav pa omogočajo pogojno atribucijo portretov in v redkih primerih tudi določanje njihovih sedanjih hranišč.

Dr. Renata Komić Marn je znanstvena sodelavka na ZRC SAZU (Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta) v Ljubljani. Raziskuje zgodovino zbirateljstva in zbirk umetnin s poudarkom na 19. in 20. stoletju, posveča se tudi portretnemu slikarstvu in ikonografiji. Za disertacijo o zbirki Edvarda in Karla Strahla (Strahlova zbirka v Stari Loki in njena usoda po letu 1918) je prejela nagrado Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Predavanje je rezultat raziskav plemiške dediščine v okviru temeljnega raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva. Transformacije, translokacije in reinterpretacije (J6-1810),
ki ga financira Agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije iz državnega proračuna.

O PORTALU

Plemiška dediščina na Slovenskem

Na portalu Plemiška dediščina na Slovenskem so predstavljeni izbrani rezultati raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije (ARRS, J6-1810).

Plemiška dediščina na Slovenskem

Projekt je podprla

Partnerji