Predavanje: Neizmerni vrtni svet baronov Erberg in Zois v Dolu pri Ljubljani in Brdu pri Kranju

Vljudno vabljeni na spletno predavanje doc. dr. Ines Babnik »Neizmerni vrtni svet baronov Erberg in Zois v Dolu pri Ljubljani in Brdu pri Kranju«, ki bo v torek 18. maja 2021, ob 18.00. Predavanje bo potekalo preko aplikacije Zoom. Povezavo na dogodek boste prejeli po registraciji na uifs@zrc-sazu.si.

Ob koncu 18. in v začetku 19. stoletja je tudi na Kranjskem prišlo do novih pobud v oblikovanju vrtov. Razsvetljenska klima s poudarjeno naklonjenostjo naravoslovju omogočila pravi razcvet, ki mu pri nas lahko najlepše sledimo ob pogledu na vrtove Jožefa Kalasanca barona Erberga (1771–1843) in Žige barona Zoisa (1747–1819). Oba plemiča sta bila velika ljubitelja vrtne umetnosti, ponosna lastnika vrtov, ljubiteljska botanika, raziskovalca novega vrtnega sloga, predvsem pa samostojna avtorja vrtnih zasnov. Pri tem sta pokazala neizmerno zanimanje, ki ju je vodilo v tkanje stikov in iskanje vzorov od dežel Habsburške monarhije, do Francije, Anglije in celo preko širjav Sredozemskega morja.

Doc. dr. Ines Babnik je asistentka z doktoratom na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in strokovna sodelavka v zasebni prodajni galeriji Antikvitete Novak. Raziskuje vrtno umetnost oz. zgodovino vrtnega oblikovanja na Slovenskem in svoje ugotovitve objavlja v mnogih poljudnih in znanstvenih publikacijah, predstavlja na znanstvenih srečanjih ter v drugih širši javnosti dostopnih medijih. Med njenimi publikacijami omenimo znanstveno monografijo Kultura vrtov, oblikovane zelene površine v Ljubljani od sredine 18. stoletja do zgodnjega 19. stoletja, ki je s sofinanciranjem Mestne občine Ljubljana leta 2016 izšla pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Predavanje organiziramo v okviru temeljnega raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva. Transformacije, translokacije in reinterpretacije (J6-1810), ki jih financira Agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije iz državnega proračuna.

vabilo_babnik

O PORTALU

Plemiška dediščina na Slovenskem

Na portalu Plemiška dediščina na Slovenskem so predstavljeni izbrani rezultati raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije (ARRS, J6-1810).

Plemiška dediščina na Slovenskem

Projekt je podprla

Partnerji