Predavanje: Med krilatim levom in dvoglavim orlom

Vljudno vabimo na predavanje dr. Katre Meke o plemiških naročnikih in zbiralcih beneških del na območju notranjeavstrijskih dežel, ki bo 18. decembra 2019 ob 18.00 v predavalnici 2.13 na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru (Koroška cesta 160, 2000 Maribor).

Predavanje bo osvetlilo umetnostne izmenjave med Beneško republiko in Notranjo Avstrijo v 18. stoletju. Geografska bližina, gospodarske povezave in splošna orientiranost k italijanski kulturi so ključno prispevali k prisotnosti beneških del. S poudarkom na Kranjski in Štajerski bo izpostavljeno nekaj pomembnejših plemiških naročnikov in zbiralcev iz vrst novega plemstva (Schellenburg, Segalla) kot tudi iz vrst visokega plemstva. V njihovih zapuščinskih inventarjih so dokumentirane različne zvrsti beneških del, nekatera so atribuirana slovitim mojstrom beneške šole.

Dr. Katra Meke je kustosinja v Narodni galeriji in asistentka z doktoratom na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2017 tudi doktorirala. Za doktorsko disertacijo Beneško baročno slikarstvo na Kranjskem in Štajerskem. Naročniki in zbiralci je leta 2018 prejela fakultetno nagrado.

Predavanje organiziramo v okviru temeljnega raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva. Transformacije, translokacije in reinterpretacije (J6-1810), ki jih financira Agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije iz državnega proračuna.

O PORTALU

Plemiška dediščina na Slovenskem

Na portalu Plemiška dediščina na Slovenskem so predstavljeni izbrani rezultati raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije (ARRS, J6-1810).

Plemiška dediščina na Slovenskem

Projekt je podprla

Partnerji