Predavanje: Dvorec Jelšingrad: skrivnostni Orient v malem

Vljudno vabimo na predavanje Lucije Čakš Orač »Dvorec Jelšingrad: skrivnostni Orient v malem«, ki bo 10. 11. 2022 ob 16.00 v predavalnici 2.13 na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru (Koroška cesta 160, 2000 Maribor).

Rudolf Gödel-Lannoy je sredi 19. stoletja v Šmarju pri Jelšah kupil čudovito gričevnato posest, vrh katere je stal baročni dvorec imenovan Erlachstein (Jelšingrad). Navdahnjen s kulturo in deželami Orienta, v katerih je preživel večji del svoje diplomatske kariere, je okoli leta 1860 pričel z dobro premišljenim konceptom prenove. Dvorec s parkom je simbolično razdelil na zahodni »evropski del«, v katerem je ohranil izvorno baročno podobo in vzhodni »orientalistični del«, ki je doživel celovito preobrazbo zunanjščine in notranjščine združujoč več umetnostnih slogov islamskega Orienta, kot vsebinsko dopolnitev pa je v nove prostore je umestil orientalni muzej. Danes je dvorec izpraznjen, o nekdanji eksotični podobi pa nam pričajo trije ohranjeni stropi ter stare fotografije nekoč edinstvenih interierjev.

Lucija Čakš Orač je arhitektka, zaposlena kot konservatorka na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) na Območni enoti Celje. Svojo raziskavo zgodovine, stavbnega razvoja in aktualnih težav dvorca Jelšingrad, je leta 2020 predstavila v razstavi z naslovom »Jelšingrad, z ljubeznijo sem te ustvaril«, ob kateri je bil izdan tudi istoimenski katalog. Njeno vztrajno zavzemanje za rešitev propadajočega spomenika je botrovalo, da je Občina Šmarje pri Jelšah v letu 2022 postala nova lastnica dvorca in že uspešno pridobila prva sredstva za izvedbo najnujnejših konservatorskih posegov.

Predavanje organiziramo v okviru temeljnega raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva. Transformacije, translokacije in reinterpretacije (J6-1810), ki jih financira Agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije iz državnega proračuna.

O PORTALU

Plemiška dediščina na Slovenskem

Na portalu Plemiška dediščina na Slovenskem so predstavljeni izbrani rezultati raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije (ARRS, J6-1810).

Plemiška dediščina na Slovenskem

Projekt je podprla

Partnerji