Delavnica: Staro in novo v plemiških rezidencah: adaptacije, prenosi in nove namembnosti

Delavnica: Staro in novo v plemiških rezidencah: adaptacije, prenosi in nove namembnosti (9.45–17.00)

V ponedeljek, 22. junija 2020, bo v Mali dvorani ZRC SAZU potekala prva delavnica projekta Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije, ki ga iz državnega proračuna financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Na delavnici z naslovom Staro in novo v plemiških rezidencah: adaptacije, prenosi in nove namembnosti bodo rezultate svojih raziskav predstavili člani projektne skupine partnerjev Umetnostnozgodovinskega inštituta ZRC SAZU, Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU, Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru.

delavnica_program_06_2020_splet

O PORTALU

Plemiška dediščina na Slovenskem

Na portalu Plemiška dediščina na Slovenskem so predstavljeni izbrani rezultati raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije (ARRS, J6-1810).

Plemiška dediščina na Slovenskem

Projekt je podprla

Partnerji