Delavnica: Premična plemiška dediščina med starimi in novimi lastniki: usode in prenosi

Delavnica: Premična plemiška dediščina med starimi in novimi lastniki: usode in prenosi (10.00–17.30)

V torek, 22. junija 2021, bo v Ptujskem gradu potekala druga delavnica projekta Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije, ki ga iz državnega proračuna financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Na delavnici z naslovom Premična plemiška dediščina med starimi in novimi lastniki: usode in prenosi bodo rezultate svojih raziskav predstavili člani projektne skupine partnerjev Umetnostnozgodovinskega inštituta ZRC SAZU, Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU, Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru in Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož.

O PORTALU

Plemiška dediščina na Slovenskem

Na portalu Plemiška dediščina na Slovenskem so predstavljeni izbrani rezultati raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije (ARRS, J6-1810).

Plemiška dediščina na Slovenskem

Projekt je podprla

Partnerji