Dom za ostarele

Mokrice

Notranjščina gradu je prilagojena hotelski dejavnosti, večina prostorov ima klasicističen ali neoklasicističen značaj. Najbolj reprezentančni so prostori v prvem nadstropju JZ trakta, med katerimi izstopa zlasti mala baročna dvorana nad grajskim vhodom, ki je nastala v zgodnjem 19. stoletju. Dvorana in avla, ki vodi do nje, imata številne niše, v katerih stojijo lesene plastike, alegorije letnih časov v poznobaročnem in »alt-deutsch« slogu.. Notranjščina gradu je prilagojena hotelski dejavnosti, večina prostorov ima klasicističen ali neoklasicističen značaj. Najbolj reprezentančni so prostori v prvem nadstropju JZ trakta, med katerimi izstopa zlasti mala baročna dvorana nad grajskim vhodom, ki je nastala v zgodnjem 19. stoletju. Dvorana in avla, ki vodi do nje, imata številne niše, v katerih stojijo lesene plastike, alegorije letnih časov v poznobaročnem in »alt-deutsch« slogu.

Mokrice Read More »