Znanstvena monografija: Umetnostne dediščina plemstva v času njegovega zatona. Transformacije, prenosi in reinterpretacije

Vabljeni k branju nove večavtorske znanstvene monografije v seriji Opera Instituti Artis Historiae:

Umetnostna dediščina plemstva v času njegovega zatona. Transformacije, prenosi in reinterpretacije (ur. Tina Košak), Ljubljana: Založba ZRC.

Bogato ilustrirana monografija prinaša naslednje prispevke, ki iz različnih vidikov naslavljajo umetnostno in arhitekturno dediščino plemstva v času zatona tega družbenega razreda in njeno dojemanje v postimperialni dobi.

• Igor Sapač: Od paladijevske vile užitkov do lovske rezidence trgovcev s kavo .Dvorec Črnci pri Apačah in njegov umetnostnozgodovinski pomen
• Polona Vidmar: Štukature v dvorcu Novo Celje
• Tina Košak: Zbirka grofov Cobenzlov v dvorcu Lože pri Vipavi. Od snovanja do popisovanja
• Miha Preinfalk: Jožef Kalasanc baron Erberg in njegove zbirke v luči novoodkritih virov
• Renata Komić Marn: Za slavo dežele in spomin rodbine. Portreti v zbirkah Jožefa Kalasanca barona Erberga v Dolu pri Ljubljani
• Igor Sapač: Med gradom svetega Jurija, vilo Grimaud-d’Orsay in graščino Pa(c)hta. Izzvenevanje kulture plemiških dvorcev na Slovenskem na prehodu iz 19. v 20. stoletje
• Matjaž Grahornik: Knjižna in umetnostna zapuščina grofov Zabeov v dvorcu Fala
• Franci Lazarini: Od degradacije do revitalizacije. Ljubljanski grad v 19. in 20. stoletju

https://zalozba.zrc-sazu.si/sl/publikacije/umetnostna-dediscina-plemstva-v-casu-njegovega-zatona

* Monografija je rezultat temeljnega raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva. Transformacije, translokacije in reinterpretacije (ARRS J6-1810).

Naslovnica monografije

O PORTALU

Plemiška dediščina na Slovenskem

Na portalu Plemiška dediščina na Slovenskem so predstavljeni izbrani rezultati raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije (ARRS, J6-1810).

Plemiška dediščina na Slovenskem

Projekt je podprla

Partnerji