Zapuščinski spisi po Henriku Adamu grofu Brandisu (1715–1790)

Ob smrti Henrika Adama grofa Brandisa, ki je bil med drugim tudi lastnik gospostva Spodnji Maribor s sedežem v mariborskem gradu, je bil leta 1790 sestavljen zapuščinski inventar, v katerem je popisano njegovo premoženje.

Henrik Adam grof Brandis je bil lastnik hiše v Gradcu, velikega gospostva Spodnji Maribor, bližnjih štajerskih gospostev Zgornji Maribor, Gromperk in Betnava ter gospostev Brandis in Leonburg na (Južnem) Tirolskem. Bil je tudi ljubitelj umetnosti in naročnik temeljitih poznobaročnih prenov mariborskega mestnega gradu in dvorca Betnava.

49. številka serije Gradivo za zgodovino Maribora poleg transkripcije zapuščinskih spisov prinaša zanimiv oris plemiške rodbine Brandis, ki je s svojo prisotnostjo v Mariboru zaznamovala njegovo podobo, predvsem mariborski grad in bližnji betnavski dvorec.

Publikacija je rezultat temeljnega raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva, Transformacije, translokacije in reiinterpretacije (J6-1810) in podoktorskega projekta Zapuščinski inventarji družbenih elit na Štajerskem v zgodnjem novem veku (Z6-4606)  in raziskovalnih programov Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti (P6-0052) in Umetnost na Slovenskem v stičišču kultur (P6-0061).

O PORTALU

Plemiška dediščina na Slovenskem

Na portalu Plemiška dediščina na Slovenskem so predstavljeni izbrani rezultati raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije (ARRS, J6-1810).

Plemiška dediščina na Slovenskem

Projekt je podprla

Partnerji