Tematska številka: Acta historiae artis Slovenica

Vabljeni k branju tematske številke revije Acta historiae artis Slovenica, posvečene umetnostni in arhitekturni dediščini plemstva.

 Artistic and Architectural Heritage of the Nobility Between Old and New Regimes / Umetnostna in arhitekturna dediščina plemstva med starimi in novimi režimi 

(ur. Tina Košak, Renata Komić Marn, Helena Seražin).

Do posameznih člankov ali celotne številke lahko dostopate na spletnem portalu:

https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/issue/view/966

O PORTALU

Plemiška dediščina na Slovenskem

Na portalu Plemiška dediščina na Slovenskem so predstavljeni izbrani rezultati raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije (ARRS, J6-1810).

Plemiška dediščina na Slovenskem

Projekt je podprla

Partnerji