Posnetek predavanja doc. dr. Ines Babnik (18. maj 2022)

V okviru cikla predavanj Umetnostna dediščina plemstva – včeraj, danes, jutri smo 18. maja 2022 preko spletnega portala zoom gostili doc. dr. Ines Babnik. V predavanju Neizmerni vrtni svet baronov Erberg in Zois v Dolu pri Ljubljani in Brdu pri Kranju je izpostavila nove trende v oblikovanju vrtov ob koncu 18. in v začetku 19. stoletja, ki se zrcalijo v vrtnih zasnovah Jožefa Kalasanca barona Erberga (1771–1843) in Žige barona Zoisa (1747–1819).  Predavnje lahko pogledate na povezavi.

O PORTALU

Plemiška dediščina na Slovenskem

Na portalu Plemiška dediščina na Slovenskem so predstavljeni izbrani rezultati raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije (ARRS, J6-1810).

Plemiška dediščina na Slovenskem

Projekt je podprla

Partnerji