Posnetek keynote predavanja Adriane Turpin (22. junij 2022)

Vabljeno plenarno predavanje je bilo izvedeno 22. junija 2022 na mednarodnem simpoziju Artistic and Architectural Heritage of the Nobility Between Old and New Regimes: Transformations, Reinterpretations and New Uses (Umetnostna in arhitekturna dediščina plemstva med starimi in novimi režimi: transformacije, reinterpretacije in nove namembnosti), na katerem so sodelovali referenti s kar 12 držav. Vabljeni k ogledu predavanja na tej povezavi. 

 

 

O PORTALU

Plemiška dediščina na Slovenskem

Na portalu Plemiška dediščina na Slovenskem so predstavljeni izbrani rezultati raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije (ARRS, J6-1810).

Plemiška dediščina na Slovenskem

Projekt je podprla

Partnerji