Portretna galerija Attemsov iz dvorca Dornava in drugi portreti Jožefa Digla: prispevek k opusu in biografiji baročnega slikarja

Prispevek prinaša nove ugotovitve o baročnem slikarju Jožefu Diglu († 1765) . Na podlagi analize naročniških povezav in novoodkritih arhivskih virov je mogoče natančneje slediti življenjski poti slikarja in potrditi, da je bil tesno povezan tako z Ljutomerom kot z Radgono, njegov obsežen opus in odlične naročniške vezi pa ga uvrščajo v krog pomembnih baročnih slikarjev portretistov na Slovenskem. V njegov opus, ki je doslej obsegal sedem portretov članov plemiške rodbine Attems in štiri oltarne slike, je na novo umeščenih še šest portretov, ki razkrivajo, da so bili med njegovimi naročniki tudi grofje Szapáry. 

Več lahko preberete tukaj.

O PORTALU

Plemiška dediščina na Slovenskem

Na portalu Plemiška dediščina na Slovenskem so predstavljeni izbrani rezultati raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije (ARRS, J6-1810).

Plemiška dediščina na Slovenskem

Projekt je podprla

Partnerji