Goli bojevnik iz zbirke grofov Herberstein v gradu Hrastovec v luči transferjev in usode habsburških dvornih zbirk

Avtorico je k prispevku spodbudila odmevna razstava o umetnosti Dürerjevega časa in začetkih renesanse na Avstrijskem z naslovom Dürerzeit. Österreich am Tor zur Renaissance, ki je bila do 31. januarja 2022 na ogled v Gornjem Belvederu. Tam so na ogled postavili tudi bronasto statueto Goli bojevnik Stefana Godla in Leonharda Magta.

Več lahko preberete v prispevku.

O PORTALU

Plemiška dediščina na Slovenskem

Na portalu Plemiška dediščina na Slovenskem so predstavljeni izbrani rezultati raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije (ARRS, J6-1810).

Plemiška dediščina na Slovenskem

Projekt je podprla

Partnerji