Otto Piper (1841–1921) ter začetki kastelologije na Slovenskem in v Istri

Otto Piper (1841–1921) je bil eden od začetnikov znanstvenega raziskovanja grajskih stavb v Evropi ter obenem pionir strokovno izpeljanega topografskega dokumentiranja in raziskovanja srednjeveških gradov na območju Slovenije in Istre. Prispevek na podlagi analize razpoložljivih virov in literature vrednoti njegov pomen kot raziskovalca, ki je na začetku 20. stoletja oblikoval trdno osnovo za nadaljnje poglobljene raziskave grajske stavbne dediščine kot materialnega vira za zgodovino srednjega veka v slovenskem in istrskem prostoru. Rezultati analize kažejo, da je Piper s svojimi deli v Sloveniji in Istri zbudil dovolj široko zanimanje za poglobljeno raziskovanje in ohranjanje grajske dediščine.

Vabljeni, da več preberete v prispevku.

O PORTALU

Plemiška dediščina na Slovenskem

Na portalu Plemiška dediščina na Slovenskem so predstavljeni izbrani rezultati raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije (ARRS, J6-1810).

Plemiška dediščina na Slovenskem

Projekt je podprla

Partnerji